Saab & WINE 2022

11-12 Czerwca 2022 / 11-12 June 2022

Saab & Wine to wydarzenie, na które pomysł zrodził się w wyniku nieplanowanej „cabriowyprawy” w pewien słoneczny dzień sierpnia. Przemierzając naszym Saab’em cabrio malownicze trasy Małopolskiego Przełomu Wisły, odkrywaliśmy kolejne winnice, gdzie serdecznie witali nas i gościli ich właściciele.
 
Kultura winiarska pozostaje żywa i rozwija się w Polsce bardzo dynamicznie. Sprzyja temu umiarkowany klimat oraz wspaniali ludzie, którzy ciężką pracą, tworzą nowy rozdział na kartach winiarstwa.
 
Zachwyceni pięknem regionu, pokrzepieni pysznym jedzeniem i jeszcze lepszymi winami, zgodnie doszliśmy do wniosku, iż dodać smaku naszym wrażeniom może jedynie połączenie pięknych samochodów z pięknymi okolicznościami przyrody.
Saab & Wine event idea was born because of an unplanned „convertible trip” on a sunny day in August.
Traversing our Saab convertible scenic routes of the Lesser Poland Gorge of the Vistula, we discovered amazing vineyards, where we were warmly welcomed and hosted by their owners.
 
Vine culture remains vibrant and is developing very dynamically in Poland. This is facilitated by the temperate climate and the wonderful people who work hard to create a new chapter on the winemaking cards.
 
Delighted with the beauty of the region, refreshed by delicious food and even better wines, we agreed that only a combination of beautiful cars with beautiful natural circumstances could add flavor to our impressions.